Śpiewnik Niepodległości

O PROJEKCIE

KLIENT
Fundacja Dziedzictwa Rzeczypospolitej
PROJEKT
Portal muzyczno-edykacyjny Śpiewnik Niepodległości
Charakterystyka
Niekomercyjny projekt realizowany pro-publico bono, którego całość zasobów udostępniana jest za darmo w internecie
Zakres prac
Kompleksowa obsługa projektu. Wykonanie i utrzymanie portalu. Przygotowanie, opracowanie i redakcja treści. Pozyskiwanie finansowania na rozwój produktu.
Funkcje specjalne
Interoperacyjny portal w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przygotowanie i udostępnienie interfejsu API portalu

ŚPIEWNIK NIEPODLEGŁOŚCI

Specjalistyczny, muzyczno-edukacyjny portal polskich pieśni patriotycznych ukazujący dziedzictwo muzyczne w kontekście historycznym. Portal udostępnia użytkownikom innowacyjny zestaw narzędzi multimedialnych, ułatwiających zarówno artystom i amatorom samodzielne i twórcze korzystanie z zasobów polskiej pieśni. Dla każdego z udostępnionych utworów przygotowaliśmy pakiet muzyczno-edukacyjny, na który składają się: opis utworu wraz z interpretacją i kontekstem historycznym, tekst z nutami i chwytami gitarowymi, jak również podkłady muzyczne, nagrania utworów we współczesnych aranżacjach i kompozycjach własnych zespołu Koncert Niepodległości.

Projekt rozwoju portalu Śpiewnik Niepodległości realizowany jest etapami. Pierwszy etap projektu objął nie tylko przygotowanie i wykonanie w pełni responsywnego portalu ale także opracowanie całego kontentu merytorycznego. Serwis uruchomiliśmy w grudniu 2017 roku dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Instytutu Muzyki i Tańca w ramach programu Muzyka i Taniec – Interwencje 2017.

W drugim etapie wykonaliśmy dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych wersję portalu zgodnie ze standardem WCAG 2.0 na poziomie zgodności AA. Dodatkowo poza podstawowymi udogodnieniami jak np. zmiana rozmiaru czcionki, czy kontrastu, zoptymalizowaliśmy serwis pod kątem poprawności parsowania i kompatybilności. Dzięki czemu stał się w pełni interoperacyjnym portalem.

W ramach etapu drugiego wykonaliśmy także interfejs API. Dodatkowo, na stronie portalu, umieszczona została otwarta dokumentacja API Śpiewnika Niepodległości. Dokumentacja wyjaśnia sposób dostępu do danych w portalu poprzez interfejs programistyczny REST jak również opisuje system licencji dostępu i ponownego użycia treści.

Portal w nowej odsłonie technologicznej uruchomiliśmy 27.12.2018 roku.  Jego realizacja było możliwa dzięki dofinansowaniu otrzymanemu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura Cyfrowa 2018.

Signiroad prowadzi i zarządza projektem Śpiewnika Niepodległości od momentu złożenia pierwszego wniosku grantowego. Po naszej stronie jest również opieka technologiczna nad portalem, przygotowanie planów technologicznego rozwoju, pozyskanie dalszego finansowania oraz nawiązanie potencjalnych partnerstw.